Základní a Mateřská škola STAROVIČKY

Od roku 1990, kdy se do místní školy vrátili opět žáci ZŠ, prošla budova mnoha opravami a rekonstrukcemi elektroinstalace a vodoinstalace, včetně  odpadů. Významné  změny nastaly zejména  ve vybavení školní  kuchyně a mateřské školy. Proběhla také důkladná oprava střechy a kotelny. Kolem celé  školy  byly  promyšleně vysazovány  stromy a okrasné keře. Velkou změnou prošla také  část zahrady, která slouží zejména dětem MŠ. V tělocvičně  proběhla rekonstrukce  podlahy a instalace  hygienického příslušenství.

Po rozsáhlé rekonstrukci v létě 2014 byly prostory MŠ rozšířeny o jednu třídu a celková kapacita dětí se navýšila o 16 míst.

Rekonstrukcí taktéž prošly sklepní prostory, ve kterých byly zbudovány nové šatny jak pro děti MŠ, tak pro žáky ZŠ.

V současné době  je základní škola  dvoutřídní -  málotřídní, což je dáno  počtem  žáků školy, kterých je v letošním školním roce 28.

ŽS a MŠ  společně  absolvují vlastivědné výlety, školní kulturní akce, soutěže, besídky, sportovní dny, zábavná odpoledne.

Budoucnost  ZŠ a MŠ se bude nepochybně  odvíjet od  počtu dětí MŠ a žáků ZŠ. V tomto směru se jeví   perspektiva  „edukačního centra obce“ optimisticky, přihlédneme-li k masivní výstavbě nových domů  a výhodné poloze obce v rámci regionu.

Školní družina

Ve školní družině by měl být pobyt pro děti relaxací a zabezpečením odpočinku po vyučování. Děti si rády samostaně hrají v prostoru družiny se svojí oblíbenou stavebnicí LEGO, malují, tvoří z papíru a jiných materiálů a neméně rády sportují v tělocvičně a hrají kolektivní hry. Žáci také využívají počítačů, kterými je třída ŠD vybavena, to především k vyhledávání informací na internetu, výukovým hrám a k osvojení si základů při používání PC.