Základní a Mateřská škola STAROVIČKY

Od roku 1990, kdy se do místní školy vrátili opět žáci ZŠ, prošla budova mnoha opravami a rekonstrukcemi elektroinstalace a vodoinstalace, včetně  odpadů. Významné  změny nastaly zejména  ve vybavení školní  kuchyně a mateřské školy. Proběhla také důkladná oprava střechy a kotelny. Kolem celé  školy  byly  promyšleně vysazovány  stromy a okrasné keře. Velkou změnou prošla také  část zahrady, která slouží zejména dětem MŠ. V tělocvičně  proběhla rekonstrukce  podlahy a instalace  hygienického příslušenství.

Po rozsáhlé rekonstrukci v létě 2014 byly prostory MŠ rozšířeny o jednu třídu a celková kapacita dětí se navýšila o 16 míst.

Rekonstrukcí taktéž prošly sklepní prostory, ve kterých byly zbudovány nové šatny jak pro děti MŠ, tak pro žáky ZŠ.

Od letošního roku t.j., roku 2017 se počet třídy mění ze dvou na tři a znamená to, že už nebudou spojeny 3 ročníky v jedné třídě, což samozřejmě vede k dalšímu zkvalitňování výuky.

ŽS a MŠ  společně  absolvují vlastivědné výlety, školní kulturní akce, soutěže, besídky, sportovní dny, zábavná odpoledne.

Budoucnost  ZŠ a MŠ se bude nepochybně  odvíjet od  počtu dětí MŠ a žáků ZŠ. V tomto směru se jeví   perspektiva  „edukačního centra obce“ optimisticky, přihlédneme-li k masivní výstavbě nových domů  a výhodné poloze obce v rámci regionu.

Školní družina

Ve školní družině by měl být pobyt pro děti relaxací a zabezpečením odpočinku po vyučování. Děti si rády samostaně hrají v prostoru družiny se svojí oblíbenou stavebnicí LEGO, malují, tvoří z papíru a jiných materiálů a neméně rády sportují v tělocvičně a hrají kolektivní hry. Žáci také využívají počítačů, kterými je třída ŠD vybavena, to především k vyhledávání informací na internetu, výukovým hrám a k osvojení si základů při používání PC.