Aktuality

 

https://forms.gle/vCEjHpihuqrWfEnL7


10 důvodů, proč zvolit naši školu:

- individuální přístup respekt k osobnosti každého dítěte, chceme, aby naše škola rozvíjela každé dítě podle jeho in-dividuálních potřeb bez ohledu na jeho nadání či sociální původ, podporovala pozitivní vztah kceloživotnímu učení

- podnětné, přátelské klima vprostředí vesnické školy obklopené krásnou přírodou

- malý počet dětí ve třídách, smíšené věkové skupiny - starší se učí pomáhat mladším, mladší se rychle učí od starších dětí

- promyšlený školní vzdělávací program "Naše škola", který vychází ze specifik naší vesnice a našeho regionu

- výběr zájmových aktivit (práce na PC, Keramika, Anglický jazyk, Hra na flétnu)

- propojení MŠ se ZŠ, různé společné aktivity před nástupem do 1. ročníku

- kvalitní vybavení školy (interaktivní tabule, počítačová učebna, moderně vybavená kuchyně sjídelnou)

- každoročně mnoho společných aktivit pro děti a dospělé (sportovní, kulturní a výtvarné aktivity)

- spolupráce s okolními školami

- vyvážený, optimistický, nadšený pedagogický sbor