Aktuality

Upozornění:

Z organizačních důvodů jsme museli upravit rozvrh pro 3. - 5. ročník. Nové rozvrhy najdete v záložce          -       Rovrhy a platí od pondělí 16.9.


Vážení rodiče, dostali jsme tuto nabídku na mimoškolní aktivity pro Vaše děti. Pokud byste měli zájem, informujte se prosím ve škole nebo na uvedeném telefonním čísle.

Hravé cvičení a gymnastika Zaječí

Pondělí:

14:00 1-3 třída

15:00 3-5 třída

16:00 školčátka

17:00 Maminky s dětmi

18:00 5-9 třída

19:00 Smíšená bojová umění pro starší 10-ti let

Čtvrtek:

16:00 školčátka

17:00 1-3 třída

18:00 3-5 třída

19:00 Smíšená bojová umění pro starší 10-ti let

Místo: Tělocvična ZŠ Zaječí

 

Pro více informací  a zaslání přihlášky volejte nebo pište na tel. 603 808 740, 731 119 119, martinavesela1@seznam.cz

Těší se na vás Martina a Honza Vejrostovi

 

         

        

    


10 důvodů, proč zvolit naši školu:

- individuální přístup respekt k osobnosti každého dítěte, chceme, aby naše škola rozvíjela každé dítě podle jeho in-dividuálních potřeb bez ohledu na jeho nadání či sociální původ, podporovala pozitivní vztah kceloživotnímu učení

- podnětné, přátelské klima vprostředí vesnické školy obklopené krásnou přírodou

- malý počet dětí ve třídách, smíšené věkové skupiny - starší se učí pomáhat mladším, mladší se rychle učí od starších dětí

- promyšlený školní vzdělávací program "Naše škola", který vychází ze specifik naší vesnice a našeho regionu

- výběr zájmových aktivit (práce na PC, Keramika, Anglický jazyk, Hra na flétnu)

- propojení MŠ se ZŠ, různé společné aktivity před nástupem do 1. ročníku

- kvalitní vybavení školy (interaktivní tabule, počítačová učebna, moderně vybavená kuchyně sjídelnou)

- každoročně mnoho společných aktivit pro děti a dospělé (sportovní, kulturní a výtvarné aktivity)

- spolupráce s okolními školami

- vyvážený, optimistický, nadšený pedagogický sbor