Aktuality

Ve středu 25.11. bude vyučování pouze do 11,30 hodin z důvodu vypnutí elektřiny.

ŠD nebude v provozu.


Provoz od 30. 11. 2020

Od 30. 11. návrat žáků 4. a 5. ročníku do školy

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

·     Výuka pro bude od 30. 11. do 22. 12. probíhat prezenčně pro všechny ročníky

·         Výuka bude probíhat podle rozvrhu, žádná z hodin není zrušena, hodiny jsou pouze děleny, aby nedocházelo ke smíšení jednotlivých ročníků

·     Do školy na prezenční výuku mohou jen žáci, kteří nevykazují známky respiračního onemocnění a nemají zvýšenou tělesnou teplotu.

·         V hudební výchově platí zákaz zpěvu - ale žáci budou naplňovat ostatní kompetence školního vzdělávacího programu.

·         V tělesné výchově platí zákaz cvičení (podle počasí budou realizovány procházky nebo náhradní výuka ve třídě).

·         Žáci zůstávají po celou dobu pobytu ve škole ve své třídě s výjimkou výuky informatiky.

Pro prezenční výuku platí tato pravidla:

- dodržování hygieny rukou

- dodržování rozestupů (je-li možné)

- dodržování nošení roušek (ne venku při odstupu 2 m)

- při jídle žák roušku odloží, sedí na místě

- výuka venku (podle možností)

- větrání zajištěno rekuperačními jednotkami, které jsou v I., II. III. třídě. Ve IV. třídě se bude během vyučování často větrat.

ROUŠKY: žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny)  

Prosíme, aby žáci byli vybaveni dostatečným počtem roušek 2 – 3 a měli pouzdro, sáček na použité roušky.

DRUŽINA: v provozu 2 oddělení pro 1. skupinu – žáci 1. ročníku

                                                               2. skupinu – žáci 2. a 3. Ročníku pouze do 14,30 bez přecházení do jiného oddělení

POZOR! ŠD zatím není možná pro žáky 4. a 5. ročníku – DO ODVOLÁNÍ

JÍDELNA:

-        jídelna v provozu pro žáky prezenční výuky, všem zapsaným do jídelny bude v těchto termínech automaticky oběd přihlášen, pokud o oběd nebude mít žák zájem, rodič mu jej běžným způsobem odhlásí

-        povinnost pro všechny nosit neustále roušky s výjimkou konzumace jídla a pití

 

Rozvrh pro žáky v prezenčním vzdělávání:

Vyučování bude probíhat dle řádného rozvrhu. Ten bude upraven pouze minimálně (budou se dělit třídy, které byly v běžném režimu spojené na předměty – Pč, Vv, Hv, Tv, Aj.

Žáci 1. ročníku budou mít v pondělí vyučování pouze do 11,40, pak přechází do ŠD.

 

Příchod do školy:

1.      ročník:

-        Žáci přicházejí do školní budovy hlavním vchodem

-        schází se od 7,30 –7, 45 ve vestibulu školy

-        převléknou se v šatnách, v 7,45 jsou puštěni do třídy

-        začátek výuky v 8,00 hodin

2.      a 3. ročník:

-        Žáci přicházejí do školní budovy zadním vchodem

-        schází se od 7,35 – 7, 45 u zadního vchodu školy

-        v 7,45 jsou puštěni do šatny

-        převléknou se v šatnách, přechází do třídy

-        začátek výuky v 8,00 hodin

 4.        ročník

-        Žáci přicházejí do školní budovy předním vchodem v 7,50 hodin

-        převléknou se v šatnách, přechází do třídy

-        začátek výuky v 8,00 hodin

5. ročník

-        Žáci přicházejí do školní budovy zadním vchodem v 7,50 hodin

-        převléknou se v šatnách, přechází do třídy

-        začátek výuky v 8,00 hodin

Obědy:

Po - Pá

 1.      ročník: 11,45 – 12,00

5.    a 4. ročník: 12, 35 – 12, 45

 2.      a 3. ročník:  12,45 – 13,00

 Doufáme, že se nám všem podaří ve škole se co nejrychleji aklimatizovat, a i přes ztíženou epidemickou situaci a náročné hygienické podmínky se co nejefektivněji vrátit k běžnému provozu. Protože se však situace často mění a některé okolnosti nedokážeme dopředu předvídat, sledujte prosím webové stránky školy, kde vás budeme o případných dalších režimových opatřeních informovat.

Děkujeme vám za vaši podporu i v době distančního vzdělávání a věříme, že společně složitou situaci všichni zvládneme.

                                                                                                       Vedení školy

 rozvrh-0b21d.docx


Upřesnění provozu ŠD

 

Vzhledem k situaci a nutnosti dodržení všech pravidel pro otevření škol od 18. 11. bude provoz ŠD zatím:

pro 1. skupinu do 15,30,

pro 2. skupinu do 14,30.

Žáci různých skupin se nesmí mísit, proto nemohou ve 14,30 přejít a spojit se do jedné skupiny.

Děkujeme za pochopení

prosím hlaste prostřednictvím omluvenky, zda vaše dítě bude ŠD navštěvovat

OMLUVENKA


Informace k zahájení provozu školy od 18. 11. 2020 zde: 

                            

provoz-skoly-cc00b.pdf

čtěte pečlivě

Současně oznamujeme, že 18.11. bude výuka pouze do 11,30 hodin z důvodu vypnutí elektřiny.


Stravné a školné za děti MŠ (za období říjen, listopad) se hradí dne 13.11 v době od 7.00-9.00 hod.. 

Žáci ZŠ budou hradit stravné po návratu všech žáků do škol. 

 


 

Další informace k distanční výuce - hodnocení

distancni-vyuka-hodnoceni-766ce.pdf


Distanční výuka

Od 2.11. se žáci zatím nevrátí do školy, tak, jak bylo původně plánováno, a to znamená, že pokračuje distanční výuka, která je od září povinná. Distanční výuka bude nadále probíhat smíšenou formou - tz. zadáváním úkolů vyučujícími a vypracovávání ukolů žáky. Samozřejmě bude poskytována zpětná vazba. Výuka bude doplňována on-line hodinami na platformě MICROSOFT TEAMS. Žákům byly během dneška (30.10.) zaslány přihlašovací údaje a odkaz na přihlášení do programu. První hodiny proběhnou v pondělí (jednotliví vyučující ještě upřesní hodinu). Žákům bude v pondělí sdělen přesný rozvrh on-line hodin, protože se snažíme výuku co nejlépe naplánovat např. kvůli sourozencům, kteří mají k dispozici doma pouze jedno zařízení.

                                     


 

Oznámení

Vážení rodiče, od pondělí 2.11. bude MŠ opět v provozu, pokud vláda nevydá do té doby další nařízení. Ovšem vzhledem k nemocnosti učitelek MŠ i nepedagogických pracovnic, bude provoz zatím v omezeném režimu. V provozu bude pouze jedna třída, proto důrazně žádáme rodiče dětí, které si v týdnu 2. – 6.11. mohou ponechat děti doma (maminky na MD, nezaměstnaní, možnost hídání babičkou apod.), aby tak učinili. Od 9.11. už by měl být provoz MŠ bez výjimek. Děkujeme za pochopení.

Z důvodu zajištění stravy, prosím přes formulář - Omluvenka - sdělte, zda vaše dítě bude v týdnu 2.11. -6.11. MŠ navštěvovat.

formulář omluvenka - účast/neúčast

Napíšete jen jméno dítěte a ano/ne


 Ošetřovné

informace k ošetřovnému

Ministerstvo práce a sociálních věcí

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

ČSSZ formulář

Vážení rodiče, tiskopis k ošetřovnému musíte vyplnit na stránkách ČSSZ (generuje se tam číslo žádosti. Vyplněný tiskopis poté uložíte, vytisknete a předáte svému zaměstbavateli. Zaměstnavatel případně doplní nějaké další informace a předá příslušné SSZ. Současně přikládám vzor čestného prohlášení, které také k žádosti přikládáte.

cestne-prohlaseni-o-nutnosti-pece-o-dite-vzor-a4589.docx

Pokud by měl někdo problém s vytisknutím formuláře, napište vzkaz na emailovou schránku zs.starovicky@tiscali.cz nebo prostřednictvím formuláře omluvenka na našich stránkách, po domluvě bych vám vyplněný formulář vytiskla a předala.


 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků ZŠ,

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků ZŠ,

nařízením vlády se od středy 14. 10. uzavírají školy do 2. 11. 2020.

V době od 14. 10. do 23. 10. poběží distanční výuka následujícím způsobem:

• žáci obdrží úkoly, které jsou rozepsané na jednotlivé dny

• úkoly žáci vypracují a 2. 11., přinesou do školy. Vyučující je opraví, vyhodnotí, poskytnou zpětnou vazbu, popřípadě s žáky znovu projdou a učivo doplní

• pokud by se stalo, že by škola zůstala zavřená i po 2. 11., pak už bychom řešili výuku virtuálně přes aplikaci TEAMS (podrobnosti by vám byly včas sděleny), ale věříme, že k tomuto nedojde.

Prosíme, abyste dohlédli na to, aby žáci plnili úkoly průběžně tak, jak budou mít rozepsané po dnech a nenechávali všechno na „poslední „chvíli“. Každý den budou mít úkol z ČJ a M. Dostanou i úkol z Vl, Prv, Př a Aj, tyto předměty nebudou každý den a žáci si je splní v průběhu distanční výuky. Pokud by žáci něčemu nerozuměli, mohou kontaktovat svého vyučujícího, nejlépe prostřednictvím aplikace MESSENGER, ale i telefonicky nebo e-mailem.

Připomínáme, že distanční výuka je v jakékoliv formě pro žáky povinná.

Od 26. – 27.10 jsou vládou ustanoveny volné dny, ve kterých distanční výuka nepoběží, stejně tak o prázdninách 29. – 30.10.

Obědy za říjen i listopad se budou platit první týden v listopad


 

POZOR ZMĚNA VYZVEDÁVANÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiči, zákonní zástupci žáků ZŠ,

v souvislosti se šířením viru COVID – 19 a v souladu s nařízením vlády a MŠMT, je nutné vyloučit pohyb cizích osob v prostorách školy – horní patro.

Svoje děti budete nově ze ŠD vyzvedávat prostřednictvím domácího telefonu:

 1. ·       zazvoníte z telefonu před vstupem do hlavního vchodu školy na oddělení ŠD
 2. ·       sdělíte vychovatelce ŠD, že si jdete vyzvednout dítě
 3. ·       počkáte ve vestibulu školy a dítě vám bude ze ŠD posláno.
 4. Samozřejmě je ve vestibulu připravená desinfekce rukou
 5. Dále platí, že ve vnitřních prostorách školy (vestibul, šatna) se musíte pohybovat s rouškou nebo jinou pokrývkou úst a nosu. Opravdu není možný váš pohyb v prostorách ZŠ – horní patro, vezměte to prosím na vědomí.

Děkujeme za pochopení.


Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

2. září 2020

MZ ČR i MŠMT ČR průběžně vydávají řadu nařízení a doporučení, která se snažíme sledovat.

Všechna vydaná nařízení budeme samozřejmě respektovat a dodržovat v plném rozsahu. 

V případě vydaných doporučení, která přenášejí zodpovědnost na ředitele škol budeme přistupovat k reálným možnostem školy a jejího provozu. 

K dnešnímu dni jsou bezpečnostní opatření u nás ve škole následující:

 • Žáci i zaměstnanci školy se v budově mohou pohybovat bez roušky.
 • Klademe zvýšený důraz na hygienu ve všech třídách i na všech toaletách. Žáci ZŠ i děti MŠ mají k dispozici tekuté desinfekční mýdlo a jednorázové utěrky. Ve třídách jsou také rozstřikovače s bezoplachovou desinfekcí. O pravidlech používání těchto prostředků byli žáci i děti řádně poučeni.
 • Zvýšené nároky jsou kladeny i na úklid vnitřních prostor. Nad rámec pravidelného každodenního úklidu budou několikrát denně otírány kliky dveří, parapety a zábradlí, vypínače světel, klávesnice a "myši" počítačů. Dbáme na intenzivní větrání, které je považováno za účinné preventivní opatření tam, kde není k dispozici rekuperační zařízení. Ve třídách je intenzivní výměna vzduchu zabezpečena rekuperačními jednotkami. V opodstatněných případech využijeme i další prostředky určené k likvidaci virů a bakterií.
 • Omezíme návštěvy ve škole na nezbytné případy, přičemž v takovém případě může být vyžadováno použití roušky. O povolení vstupu do budovy bude rozhodovat vedení školy.
 • Zvážíme organizaci školních akcí, zvláště těch, při kterých se na jednom místě v jednu chvíli schází více než 100 osob, tzn. akcí určených pro více tříd a veřejnost. 
 •  Ve všech případech považujeme za samozřejmé, že do školy nevstoupí někdo, kdo se necítí dobře, nebo má některý z příznaků virového onemocnění.

   

Změna výše stravného

Vážení strávníci,  rodiče,

od 1. března 2020 dochází ke zvýšení stravného ve školní jídelně z důvodu navýšení cen potravin, především ovoce, zeleniny, brambor a masa a navýšení cen energií.

Soubory ke stažení: