Aktuality

!!!POZOR ROUŠKY!!!

Od zítřka je pro žáky ZŠ povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách školy. Ve třídách toto opatření zatím neplatí. Vybavte prosím svoje dítě rouškou, bez ní nemůže být do školy žák puštěn.


 

Bezpečnostní opatření pro školní rok 2020/2021

2. září 2020

MZ ČR i MŠMT ČR průběžně vydávají řadu nařízení a doporučení, která se snažíme sledovat.

Všechna vydaná nařízení budeme samozřejmě respektovat a dodržovat v plném rozsahu. 

V případě vydaných doporučení, která přenášejí zodpovědnost na ředitele škol budeme přistupovat k reálným možnostem školy a jejího provozu. 

K dnešnímu dni jsou bezpečnostní opatření u nás ve škole následující:

  • Žáci i zaměstnanci školy se v budově mohou pohybovat bez roušky.
  • Klademe zvýšený důraz na hygienu ve všech třídách i na všech toaletách. Žáci ZŠ i děti MŠ mají k dispozici tekuté desinfekční mýdlo a jednorázové utěrky. Ve třídách jsou také rozstřikovače s bezoplachovou desinfekcí. O pravidlech používání těchto prostředků byli žáci i děti řádně poučeni.
  • Zvýšené nároky jsou kladeny i na úklid vnitřních prostor. Nad rámec pravidelného každodenního úklidu budou několikrát denně otírány kliky dveří, parapety a zábradlí, vypínače světel, klávesnice a "myši" počítačů. Dbáme na intenzivní větrání, které je považováno za účinné preventivní opatření tam, kde není k dispozici rekuperační zařízení. Ve třídách je intenzivní výměna vzduchu zabezpečena rekuperačními jednotkami. V opodstatněných případech využijeme i další prostředky určené k likvidaci virů a bakterií.
  • Omezíme návštěvy ve škole na nezbytné případy, přičemž v takovém případě může být vyžadováno použití roušky. O povolení vstupu do budovy bude rozhodovat vedení školy.
  • Zvážíme organizaci školních akcí, zvláště těch, při kterých se na jednom místě v jednu chvíli schází více než 100 osob, tzn. akcí určených pro více tříd a veřejnost. 
  •  Ve všech případech považujeme za samozřejmé, že do školy nevstoupí někdo, kdo se necítí dobře, nebo má některý z příznaků virového onemocnění.

 Vzdělávání

Novela školského zákona, zavádí pro žáky povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Změna zákona je reakcí na epidemii covidu-19, kvůli které byly školy uzavřené od poloviny března a některé až do června.

Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice.

Škola zajistí od 1. září 2020 vzdělávání žáků v návaznosti na minulý školní rok s ohledem na nerovnosti ve znalostech a dovednostech žáků tak, aby se adaptovali na školní prostředí.

Distanční výuka

  • Žáci mají od 1. 9. 2020 povinnost se distančně vzdělávat.
  • Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost více než 50% žáků.
  • Organizace distanční výuky a její hodnocení bude přizpůsobeno jednak individuálním podmínkám žáků, tak i personálním a technickým možnostem školy.

 Děkujeme všem za pochopení a respektování přijatých opatření. 

Mgr. Dana Walterová, ředitelka školy


Vážení rodiče,

vzhledem k dané "koronavirové" situaci vás musíme požádat, abyste pokud možno nevstupovali do prostor ZŠ (horní patro budovy). Pokud tak budete muset učinit, vstup je povolen pouze s rouškou a po bezprostřední dezinfekci rukou, která je umístěna u hlavního vchodu do budovy. Děkujeme za pochopení.


 

Vážení rodiče/zákonní zástupci

nově můžete omlouvat děti a žáky elektronicky přes formulář, který naleznete v záložce Omluvenka

http://www.zs-msstarovicky.cz/omluvenka

 


Změna výše stravného

Vážení strávníci,  rodiče,

od 1. března 2020 dochází ke zvýšení stravného ve školní jídelně z důvodu navýšení cen potravin, především ovoce, zeleniny, brambor a masa a navýšení cen energií.

Soubory ke stažení: