Aktuality

Jarní prázdniny

pro žáky ZŠ jsou v termínu od 17.2. do 21.2., provoz MŠ je po dobu jarních prázdnin neomezen


Lyžařský výcvik

probíhá v termínu 2.3. - 6.3. 2020

odjezd  vždy od školy.

V Pondělí v 7,35 hodin, ve dnech Út - Pá odjezd v 7,50, návrat kolem 13,00 na oběd, provoz ŠD zajištěn.

Od 1.2. vybíráme zálohu 1000 Kč


Informace TJ Sokol Němčičky 

http://www.sportnemcicky.cz/content/ly%C5%BEa%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola

LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY

Ceny kurzu pro školy: 200Kč/dítě/den

Zvýhodněná cena půjčovného: 100,-/den (lyže, boty, helma); 50,-/den (lyže nebo boty); 30,-/den (helma)

Podmínky pro poskytnutí zvýhodněné ceny půjčovného:

·         Půjčujeme lyže, boty, lyžařské helmy – nepůjčujeme oblečení ani lyžařské brýle

·         Vybavení není možné jakkoliv rezervovat předem, a to ani telefonicky ani mailem

·         Vybavení půjčujeme výhradně v sobotu a neděli, které těsně předchází výcviku – dříve nemáme co půjčovat, vybavení využívají děti z předcházejí školy

·         Doporučený čas pro vypůjčení po oba dny je od 9:00 do 12:30 z důvodu menšího provozu v půjčovně, v jiné časy je nutné počítat s dlouhou čekací dobou

·         Při půjčování je nutná přítomnost dítěte, kterému se vybavení půjčuje – měříme, vážíme apod.

·         Pokud má dítě vlastní boty/lyže, je pro přípravu půjčovaného kusu nutné vlastní vybavení přinést s sebou

·         Vybrané vybavení zůstává v půjčovně, vše připravené si vyzvedne dítě v pondělí před zahájením vlastní výuky

·         Veškeré vybavení zůstává po celý týden v úschovně areálu, v pátek děti vše vrací do půjčovny hromadně

·         Platba za půjčované vybavení se řeší prostřednictvím školy vždy v pátek při skončení výuky – seznamy s cenami půjčovného obdrží učitelé dle skutečnosti v pondělí, v průběhu týdne může docházet k aktualizacím


Naše práce v hodinách ICT s žáky 5. ročníku

Obrázky žáků  v programu MALOVÁNÍ

http://www.zs-msstarovicky.cz/ict-malovani

Obrázky vytvořené v programu Tux Paint

http://www.zs-msstarovicky.cz/ict-tux-paint

Obrázky vytvořené v programu Excel

http://www.zs-msstarovicky.cz/ict-excel10 důvodů, proč zvolit naši školu:

- individuální přístup respekt k osobnosti každého dítěte, chceme, aby naše škola rozvíjela každé dítě podle jeho in-dividuálních potřeb bez ohledu na jeho nadání či sociální původ, podporovala pozitivní vztah kceloživotnímu učení

- podnětné, přátelské klima vprostředí vesnické školy obklopené krásnou přírodou

- malý počet dětí ve třídách, smíšené věkové skupiny - starší se učí pomáhat mladším, mladší se rychle učí od starších dětí

- promyšlený školní vzdělávací program "Naše škola", který vychází ze specifik naší vesnice a našeho regionu

- výběr zájmových aktivit (práce na PC, Keramika, Anglický jazyk, Hra na flétnu)

- propojení MŠ se ZŠ, různé společné aktivity před nástupem do 1. ročníku

- kvalitní vybavení školy (interaktivní tabule, počítačová učebna, moderně vybavená kuchyně sjídelnou)

- každoročně mnoho společných aktivit pro děti a dospělé (sportovní, kulturní a výtvarné aktivity)

- spolupráce s okolními školami

- vyvážený, optimistický, nadšený pedagogický sbor